Jernbanepensjonistene, Trondheim

Foreningen har ved inngangen av 2021 – 579 medlemmer.

Styret består av:

Leder: Arne Sveipe Knudsen

Vestgårdvegen 27, 7605 LEVANGER

Telefon: 74 08 91 75 / 926 87162

Mail: [email protected]

Nestleder: Einar Ulriksen Tlf; 91672 342

Kasserer: Rolf A Rønning Tlf. 967 93066

Sekretær: Asbjørn Laukholm Tlf. 916 72 480

Styremedlemmer:

Kåre Hafsmo

Edvin Selnes

Varamedlemmer:

Norvald Nilsen

Frode Veddeng


Foreningen avholder sine møter den siste onsdag i hver måned, se møter i foreningene

Møtene starter kl. 14.30. og holdes i Hornemansgården.


Medlemskontingent

Foreningens kontingent er for tiden kr. 250,- pr. medlem pr år.

Det er ingen rabatt for medlem nr. 2.

Det er flere måter å betale inn kontingenten på.

Fast overføring fra din bank-konto. Dette må ordnes før 1.januar, og dette, samt endringer må hvert enkelt medlem meddele banken selv.

Betale pr. giro etter at den er mottatt en gang i året, ca. 20. juni.

Trekk i Statens Pensjonskasse to ganger i året, november og mai. Trekk-fil til SPK lages to ganger i året og for å bli med på den filen må medlemmet innmeldes før 20. mars og 20. sept.

Ellers kan hvis nødvendig kontingenten betales kontant til kasserer, men kanskje ikke ønskelig.

Skjer en innmelding før 1. august blir det laget giro for inneværende år. Etter den datoen venter man med innkreving til påfølgende år. Når det gjelder trekken i SPK henvises det til som er skrevet.

Hvis ikke annet blir avtalt blir «hovedmedlemmet» trukket i SPK, eller det blir laget giro for to, der hvor det er to medlemmer. Og ellers vil medlemmene bli registrert hos den forening som er naturlig i forhold til geografisk beliggenhet.