Jernbanepensjonistene Oslo

Foreningen har ved inngangen av 2022 – 620 medlemmer.

Styret består av: 

Leder: Michael John Tung

Varderingen 9B

2054 Mogreina

Tlf.nr: 91 65 30 93 

Mail: [email protected]


Sekr. / N.leder: Gunnar Karl Herland Tlf: 916 52 255

Kasserer: Inger-Lise Mortensen Mobilnr. 994 79768

Styremedlemmer:  Gunvor Aspestrand

                              Odd Elvestuen Mobilnr. 951 48 989

                              Nils Are Magerøy, Mobilnr, 916 57 480 leder av Østfoldavdelingen


Leder arr.kom. Reidar Reksten Mobilnr. 907 84 566


Foreningen har kontordag hver tirsdag fra kl.10.00 til kl.12.00 unntatt i sommermånedene.

Adressen er:

Sonja Henies plass 4, Oslo Spektrum, P.Boks 235 Sentrum 0103 Oslo

Telefon: 24 10 26 65

Foreningens møter avholdes siste onsdag i hver måned.

Foreningen har avdeling i

Østfold hvor leder er: Nils Are Magerøy, Mobilnr, 916 57 480


Medlemskontingent

Foreningens kontingent blir fra 01.01.2019 kr. 200,- pr. medlem pr år.

Det er ingen rabatt for medlem nr. 2.

Det er flere måter å betale inn kontingenten på.

Fast overføring fra din bank-konto. Dette må ordnes før 1.januar, og dette, samt endringer må hvert enkelt medlem meddele banken selv.

Betale pr. giro etter at den er mottatt en gang i året, ca. 20. juni.

Trekk i Statens Pensjonskasse to ganger i året, november og mai. Trekk-fil til SPK lages to ganger i året og for å bli med på den filen må medlemmet innmeldes før 20.mars og 20. sept.

Ellers kan hvis nødvendig kontingenten betales kontant til kasserer, men kanskje ikke ønskelig.

Skjer en innmelding før 1. august blir det laget giro for inneværende år. Etter den datoen venter man med innkreving til påfølgende år. Når det gjelder trekken i SPK henvises det til som er skrevet.

Hvis ikke annet blir avtalt blir «hovedmedlemmet» trukket i SPK, eller det blir laget giro for to, der hvor det er to medlemmer. Og ellers vil medlemmene bli registrert hos den forening som er naturlig i forhold til geografisk beliggenhet.