Jernbanepensjonistene, Hamar

Foreningen har ved inngangen til 2022 – 258 medlemmer.

Styret består av:

Leder: Jørund Hassel

Gudbrandsdalsvegen 227B 2619 LILLEHAMMER

Telefon 977 37 410

E-postadresse: [email protected]

Nestleder: Hans Even Grødtlien

Sekretær: Rolf Emilsen,

Kasserer: Bogdan Jankov

Styremedlem: Unn Vivi Persgård

Varamedlem: Sylvia Svelmo

Varamedlem: Thor Kristian Sanaker

Varamedlem: Rolf F Johansen.

Høsten 2019, møtene blir holdt på fredager på Seniorsenteret Velferden, Østregt. 91,

første møte i Velferden blir fredag 27. september kl. 11.00.

Medlemskontingent

Foreningens kontingent er fra 01.01.2018, kr. 250,- pr. medlem pr år.

Det er ingen rabatt for medlem nr. 2.

Det er flere måter å betale inn kontingenten på.

Fast overføring fra din bank-konto. Dette må ordnes før 1.januar, og dette, samt endringer må hvert enkelt medlem meddele banken selv.

Betale pr. giro etter at den er mottatt en gang i året, ca. 20. juni.

Trekk i Statens Pensjonskasse to ganger i året, november og mai. Trekk-fil til SPK lages to ganger i året og for å bli med på den filen må medlemmet innmeldes før 20. mars og 20. sept.

Ellers kan hvis nødvendig kontingenten betales kontant til kasserer, men kanskje ikke ønskelig.

Skjer en innmelding før 1. august blir det laget giro for inneværende år. Etter den datoen venter man med innkreving til påfølgende år. Når det gjelder trekken i SPK henvises det til som er skrevet.

Hvis ikke annet blir avtalt blir «hovedmedlemmet» trukket i SPK, eller det blir laget giro for to, der hvor det er to medlemmer. Og ellers vil medlemmene bli registrert hos den forening som er naturlig i forhold til geografisk beliggenhet.