Da har Bergens-foreningen avholdt årsmøte i disse korona tider, og styret ser foreløpig slik ut:

Jernbanepensjonistene, Bergen

Foreningen har ved inngangen av 2021 – 285 medlemmer.

Styret består av:

Leder Bjørn O Knutsen (bilde)

E-post adresse: [email protected]

Mobilnr. 926 55406

Nestleder Knut Tore Forberg

Epostadr.: [email protected]

Tlf 908 28899

Sekretær: Åpen

Kasserer: Reidar Gravdal

Styremedlem: Marie Risa Kvåle (Voss)

Styremedlem: Astrid Hernes (Ål)

Styremedlem: Magni Kirkedelen


Foreningen har ved inngangen av 2021 – 285 medlemmer.Møtene avholdes (når de holdes i Bergen) den første torsdag i hver måned.

Møtene starter kl. 12.00 og møtested er: 

Hoffsalen (Domkirkeboligene).Kong Oscarsgt. 88

Telefonnr. 466 75 606 / 916 65 758


Møtene avholdes (når de holdes i Bergen) den første torsdag i hver måned, se møter i foreningene

Møtene starter kl. 12.00 og møtested er: Hoffsalen (Domkirkeboligene).Kong Oscarsgt. 88

Telefonnr. 466 75 606 / 916 65 758


Foreningen har avdelinger:


På Voss; Styremedlem, Per Eskeland, Telefonnr. 565 11 657 / 951 19 2015

og Ål; Styremedlem, Astrid Hernes, Telefonnr. 320 81 038 / 992 98 681


Medlemskontingent

Foreningens kontingent er 01.01.2018.kr.250,- pr. medlem pr år.

Det er ingen rabatt for medlem nr. 2.

Det er flere måter å betale inn kontingenten på.

Fast overføring fra din bank-konto. Dette må ordnes før 1.januar, og dette, samt endringer må hvert enkelt medlem meddele banken selv.

Betale pr. giro etter at den er mottatt en gang i året, ca. 20. juni.

Trekk i Statens Pensjonskasse to ganger i året, november og mai. Trekk-fil til SPK lages to ganger i året og for å bli med på den filen må medlemmet innmeldes før 20.mars og 20. sept.

Ellers kan hvis nødvendig kontingenten betales kontant til kasserer, men kanskje ikke ønskelig.

Når det gjelder trekken i SPK henvises det til som er skrevet.

Hvis ikke annet blir avtalt blir «hovedmedlemmet» trukket i SPK, eller det blir laget giro for to,

der hvor det er to medlemmer. Og ellers vil medlemmene bli registrert hos den forening som er

naturlig i forhold til geografisk beliggenhet.